Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund och Uppförandekod


GKA – VÄRDEGRUND 

Föreningen Göteborgs Konståkingsakademi (GKA) har startats med en uttalad ambition att skapa en kvalitetsklubb för konståkning där det är barnen och ungdomarna, de aktiva, som står i centrum. 

Vår klubb står för ett modernt, sunt och tryggt ledarskap där varje åkare får möjlighet att utvecklas utifrån ambitionsnivå, individuella förutsättningar och mål. I GKA blir alla individer sedda och får hjälp i sin träning oavsett vilken nivå man befinner sig på och strävar mot. Vi har kul och en trevlig stämning såklart, både på och utanför isen. 

Våra kärnvärden är:

Ständig utveckling

  • Att utvecklas är glädjefyllt, uppfyllande och roligt. Utveckling bidrar till en meningsfull fritid och ett livslångt idrottande. Vi gör så gott vi kan i alla lägen men vet att vi hela tiden också kan bli bättre. Vi välkomnar alla möjligheter att vidareutveckla vår verksamhet i stort och smått.

Åkaren i centrum

  • Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv. Vi sätter åkarna, deras välmående, utveckling och glädje i förstarummet.

Tillsammans är vi starkare

  • Vi värdesätter en positiv och konstruktiv dialog för att utveckla och förbättra föreningens verksamhet där åkare, tränare, styrelse och föräldrar samarbetar mot gemensamma mål.

I praktiken innebär detta följande:

För medlemmar:

 • Vi visar alltid gott kamratskap gentemot idrottskompisar, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, sexuell läggning, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar.
 • Vi tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning.
 • Vi stöttar och hejar på våra kompisar och klubbkamrater.
 • Vi uppträder på ett respektfullt sätt gentemot åkare, tränare, ledare, föräldrar och åskådare.

För tränare och ledare

 • Vi är bra förebilder för våra barn och ungdomar.
 • Vi värdesätter en positiv och konstruktiv dialog med både åkare och föräldrar. 
 • Vi är positiva, stöttar och uppmuntrar dem i alla lägen. 
 • Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv, sätter åkarna, deras välmående, utveckling och glädje i förstarummet.
 • Vi tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. 
 • Vi uppträder på ett respektfullt sätt gentemot åkare, föräldrar, ledare och funktionärer.

För föräldrar:

Att vara idrottsförälder är bland det roligaste som finns. Vi förstår att det är föräldrarna som i mångt och mycket möjliggör för de aktiva att åka konståkning och välkomnar föräldrar på träningar och tävlingar. Vår verksamhet bedrivs för barn som vill utöva idrott med sina kompisar för att de tycker det är roligt. Mamma och pappa, de vuxna i föreningen är förebilder.

 • Vi värdesätter en positiv och konstruktiv dialog för att utveckla och förbättra föreningens verksamhet.
 • Vi välkomnar dialog mellan åkare, tränare, styrelse och föräldrar.
 • Vi arbetar utifrån ett barnperspektiv, sätter åkarna, deras välmående, utveckling och glädje i förstarummet.
 • Vi tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning. 
 • Vi stöttar och hejar på våra kompisar och klubbkamrater.
 • Vi uppträder på ett respektfullt sätt gentemot åkare, tränare, funktionärer och andra föräldrar.

Trivselregler
Detta gäller alla; ledare, föräldrar, åkare, anställda och styrelseledamöter,

Vi bidrar alla till glädje och utveckling, öppenhet och omtänksamhet i en trygg miljö genom att:

 • Bedriva verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv och följer FNs barnkonvention.
 • Alltid värna om barnens bästa och behandla alla andra som jag själv vill bli behandlad.
 • Arbeta för nolltolerans mot mobbing, kränkning, utanförskap och diskriminering.
 • Agera om man ser att någon bryter mot reglerna.
 • Alltid vara en god förebild.

Kränkande behandling
Detta gäller alla; ledare, tränare, anställda, styrelseledamöter, föräldrar och åkare. 

Övergrepp och trakasserier i alla dess former är oacceptabelt och oförenligt med föreningens värderingar. Alla barn och ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg miljö och bemötas med respekt. 

Vår målsättning är att ha en trygg idrottsmiljö och förhindra att någon form av kränkning sker samt att arbeta aktivt för att uppnå detta.

Målet är att medlemmar ska känna ett väregrunden är viktig, att den tas på allvar och att man skall känna sig trygg med att berättar om eventuella trakasserier, kränkningar eller andra problem.

Styrelse, tränare och föräldrar i GKA har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma eventuella förekomster av kränkande behandling samt att säkerställa att åtgärder vidtas.

I tillägg till ovanstående följer vi Svenska Konståkningsförbundets värdegrund.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod

 1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning möjlighet att uppleva glädje, glöd och gemenskap.
 2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med konståkningsverksamhet.
 3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
 4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
 5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen reflekterar och tar ansvar.
 6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
 7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
 8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
 9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler, regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
 10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

 Klicka här för pdf med Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod.

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod grundar sig i konståkningens gemensamma värdegrund och våra gemensamma riktlinjer som framgår i Konståkningen Vill.

 

Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod omfattar alla i föreningen, distriktet och förbundet oavsett vilken roll man har:

  • Styrelseledamot

  • Anställd personal

  • Ledare

  • Kursföreläsare

  • Funktionär/Domare

  • Tränare

  • Åkare och deras föräldrar/familjer.

Om någon bryter mot Svenska Konståkningsförbundets Uppförandekod ska detta rapporteras till i första hand den förening man tillhör. Vidtar inte föreningen de åtgärder som kan förväntas i form av att t ex kalla berörda till samtal för genomgång av vad som har hänt och vid behov upprätta en åtgärds-/ handlingsplan, kan man i andra hand vända sig till sitt specialdistriktsförbund (SDF) för vägledning. Ett SDF har även möjlighet att ta hjälp av såväl Riksidrottsförbundets regionala organ (DF) och SISU Idrottsutbildarna för att hantera den uppkomna situationen.

Är ärendet av så allvarlig karaktär att man önskar anmäla en händelse eller ett uppträdande, ska detta göras enligt Riksidrottsförbundets stadgar, 14 kap Bestraffningsärenden. De tre påföljder som idrottens regelverk tillämpar är tillrättavisning, böter och avstängning (tidsbegränsad).  Anmälan skickas till berört specialdistriktsförbund (SDF) som fattar beslut i ärendet.

 

Uppdaterad: 13 AUG 2019 21:15

       Elitlicens Beviljad !

Postadress:
Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi - Konståkning
Marconihallen, Transistorgatan 5
42135 Västra Frölunda

Besöksadress:
Marconihallen, Transistorgatan 5
42135 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: +46761390290
E-post: styrelse@gbgkonstakn...

Se all info


    I SAMARBETE MED:

 

 

 

 

 

 

 


Swish = påslag med 1.50:-