Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021


KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSMÖTE                           

Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi kallar härmed till årsmöte.

Datum:           Torsdag 30 september 2021
Tid:                 18.00
Plats:              Taubskolan - i salen jämte danssalen.

DAGORDNING

 • 1 Mötets öppnande

  §2 Fastställande av röstlängd
 • 3 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 4 Val av justerare och rösträknare
 • 5 Årsmötets behöriga utlysande
 • 6 Godkännande av dagordning
 • 7 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 • 8 Revisionsberättelse och fastställande av resultat och balansräkning
 • 9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 10 Fastställande av medlemsavgifter
 • 11 Fastställande av verksamhetsplan och ekonomisk plan för kommande år
 • 12 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
 • 13 Val till styrelse
 1. Val av ordförande för tiden av ett år
 2. Halva antalet övriga ledamöter för tiden av ett år
 3. Halva antalet övriga ledamöter för tiden av två år
 4. En suppleant för tiden av ett år
 • 14 Val av revisor och revisorssuppleant för tiden av ett år
 • 15 Val av valberedning
 1. Val av valberedningens ordförande för tiden av ett år
 2. Val av ledamot till valberedningen för tiden av ett år
 • 16 Övriga frågor (som anmälts under pkt 6)
  Beslut i fråga av större ekonomisk art eller annan fråga av avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen.

 • 17 Mötets avslutande

       Elitlicens Beviljad !

Postadress:
Föreningen Göteborgs Konståkningsakademi - Konståkning
Marconihallen, Transistorgatan 5
42135 Västra Frölunda

Besöksadress:
Marconihallen, Transistorgatan 5
42135 Västra Frölunda

Kontakt:
Tel: +46761390290
E-post: styrelse@gbgkonstakn...

Se all info


    I SAMARBETE MED:

 

 

 

 

 

 

 


Swish = påslag med 1.50:-